הסכם ממון

הסכם ממון הינו הסכם הנערך ונחתם בין בני זוג בין אם בוחרים להינשא ובין אם בוחרים לחיות כידועים בציבור. למשרדינו ניסיון רב בעריכת הסכמי ממון הן לפניי הנישואין והן במהלכם. עריכת הסכם ממון מאפשרת לבני הזוג לקבוע את המשטר הרכושי שיחול על רכושם או על חלק ממנו החל משיתוף מלא ועד הפרדה רכושית מלאה או חלקית, בהתאם לרצון האישי והפרטי של כל אחד מבני הזוג. חשוב לציין שהסכם ממון ניתן לערוך גם בין בני זוג מאותו המין.

הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא הסכם אשר נערך בין הצדדים במסגרתו יגיעו הצדדים לפשרות והסכמות בנוגע לסוגיות השונות הקשורות לפירוק החיים המשותפים. במסגרת ההסכם יסדירו הצדדים את כל הקשור למזונות ילדים, משמורת וזמני שהות, חלוקת רכוש, פירוק שיתוף בנכסים לרבות; איזון זכויות כספיות, פירוק שיתוף בנכסים וכיוצ"ב. את הסכם הגירושין יש צורך לאשר באחת הערכאות או בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. חשוב לזכור שהסמכות למתן הגט מוקנת לבית הדין הרבני בלבד. למשרדינו ניסיון רב ועשיר בניסוח מקצועי של הסכמי גירושין אשר עתידים ללוות אתכם ואת ילדכם המשותפים שנים רבות.

חלוקת משמורת והסדרי שהות

חשוב לזכור שגם כשהורים מחליטים להיפרד הם לא נפרדים מילדיהם ולכן חשוב להסדיר את כל הקשור למשמורת וזמניי השהות של הילדים בראי טובת הקטינים. ברוב המקרים כאשר הצדדים לא מצליחים להגיע להסכמה בכל הקשור למשמורת וזמני השהות בית המשפט/ בית הדין יפנו את המשפחה ללשכת הרווחה לצורך קבלת תסקיר שנערך ע"י עובדת סוציאלית לסדרי דין. התסקיר יכלול המלצות בענייני משמורת וזמני שהות, ויאפשר לשופט או לדיין לקבל תמונה אודות המשפחה. משרדנו דוגל במזעור סכסוכי משמורת והוצאות הקטינים מהמאבק המשפטי ככל הניתן וממליץ להגיע להסכמות בעניין לא התערבות הרווחה ובתי המשפט, שהרי ההורה יודע הכי טוב, מה טוב לילדיו.

ניכור הורי

ניכור הורי היא תופעה בה ילד מתנכר לאחד מהוריו, כאשר אין צידוק לכך, בעיקר על רקע של גירושים בין בני זוג.
המונח נטבע ב-1985 ומגדיר מצב שבו ילדים מגיעים לנתק מהורה אחד (ההורה מנוכר), תוך תהליך של הסתה של ההורה (ההורה מנכר).
לעתים המשקעים הרבים והכעס מובילים לכך שאחד ההורים, במודע או שלא במודע, גורם ליחס מנוכר של הילדים כלפי ההורה השני.

גישור

החל משנות השישים של המאה העשרים, חלה עליה הדרגתית בשיעור הגירושין, עליה זו הגיעה לשיא משמעותי בשנות התשעים, אך עדין ממשיכה לטפס במגמת עליה.
כיום כשליש מהזוגות הנישאים בארץ מתגרשים, ובארה"ב שיעורי הגירושים עומדים על כחמישים אחוז.

הסכם ממון

הסכם ממון הינו הסכם הנערך ונחתם בין בני זוג בין אם בוחרים להינשא ובין אם בוחרים לחיות כידועים בציבור. למשרדינו ניסיון רב בעריכת הסכמי ממון הן לפניי הנישואין והן במהלכם. עריכת הסכם ממון מאפשרת לבני הזוג לקבוע את המשטר הרכושי שיחול על רכושם או על חלק ממנו החל משיתוף מלא ועד הפרדה רכושית מלאה או חלקית, בהתאם לרצון האישי והפרטי של כל אחד מבני הזוג. חשוב לציין שהסכם ממון ניתן לערוך גם בין בני זוג מאותו המין.

הסכם גירושין

הסכם גירושין הפך בשנים האחרונות לאמצעי הנפוץ להסדרת סיום חיי הזוגיות בתהליך הגירושין בהסכמה.
הסכם זה ילווה את הצדדים למשך שנים רבות קדימה, וחשוב שיאפשר רוגע ומערכת יחסים הוגנת בין הצדדים.

חלוקת משמורת והסדרי שהות

צורך בחלוקת זמני שהות עולה כאשר זוג אשר לו ילדים משותפים מבקש להיפרד, ויש להסדיר את חלוקת הזמנים בהם ישהו הילדים עם כל אחד מהוריהם לאחר הפרידה.
חלוקת זמני שהות משמעה קביעת פרקי זמן קבועים וסדירים בהם הורה ישהה עם ילדיו כולל בחופשות ובחגים, כאשר הכמות והאורך של המפגשים משתנה בהתאם לגיל הקטין ולנסיבות המשפחתיות.

ניכור הורי

ניכור הורי היא תופעה בה ילד מתנכר לאחד מהוריו, כאשר אין צידוק לכך, בעיקר על רקע של גירושים בין בני זוג.
המונח נטבע ב-1985 ומגדיר מצב שבו ילדים מגיעים לנתק מהורה אחד (ההורה מנוכר), תוך תהליך של הסתה של ההורה (ההורה מנכר).
לעתים המשקעים הרבים והכעס מובילים לכך שאחד ההורים, במודע או שלא במודע, גורם ליחס מנוכר של הילדים כלפי ההורה השני.

גישור

החל משנות השישים של המאה העשרים, חלה עליה הדרגתית בשיעור הגירושין, עליה זו הגיעה לשיא משמעותי בשנות התשעים, אך עדין ממשיכה לטפס במגמת עליה.
כיום כשליש מהזוגות הנישאים בארץ מתגרשים, ובארה"ב שיעורי הגירושים עומדים על כחמישים אחוז.

צרו קשר

052-4556558

liat@lsh-law.co.il